برای ورود به پنل به صفحه ورود رفته و در سایت Login کنید.برای ورود به سایت از آدرس pardakht.ir وارد شوید.بالا